Η Μέθοδος μας

Στην iSoftCloud ακολουθούμε μια σειρά από διαδικασίες για την ομαλή διεξαγωγή του κάθε project που μας ανατίθεται και την παράδοση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία μέχρι την παράδοση μιας ολοκληρωμένης Λογισμικής Λύσης για την επιχείρησή σας είναι η ακόλουθη:

 • Ανάλυση του εργασιακού περιβάλλοντος του πελάτη
 • Σχεδιασμός των προτεινομένων Λογισμικών Λύσεων
 • Επιλογή της βέλτιστης λύσης
 • Αναλυτικός σχεδιασμός της επιλεγμένης λύσης
 • Ανάπτυξη του Λογισμικού Συστήματος
 • Δοκιμαστική λειτουργία και επιδιορθώσεις του Λογισμικού Συστήματος
 • Εκπαίδευση του προσωπικού
 • Τελική εγκατάσταση του Λογισμικού Συστήματος
 • Συντήρηση του συστήματος

Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε στην iSoftCloud περιλαμβάνει τις ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού:

 • Java
 • JavaScript/Ajax
 • TypeScript
 • Python
 • Ruby
 • PHP
 • Mobile development (Android, iOS)
 • C/C++

© 2014 by iSoftCloud | Βουλής 31 - 33, Σύνταγμα, Αθήνα | Τηλ: 210 3254350 | E-mail: info@isoftcloud.gr | Χάρτης Ιστοτόπου | Πολιτική Απορρήτου | Credits