Δημιουργία και Υποστήριξη Ιστοσελίδας

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη δημιουργία και την υποστήριξη ιστοσελίδας σε εξαιρετικές τιμές. Η ιστοσελίδα θα πληρεί αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές και θα ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές, όσον αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίησή της. Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας θα λαμβάνει υπόψη του όλες τις υφιστάμενες απαιτήσεις, καθώς επίσης και πρόβλεψη για τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίησή τους σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.

Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας γίνεται είτε με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) WordPress είτε με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) Drupal. Πρόκειται για δύο πλατφόρμες με πλήθος δυνατοτήτων, επεκτάσιμες και ιδιαίτερα εύχρηστες, ακόμα και για τον άπειρο χρήστη.

Στη συνέχεια, ακολουθεί μία παρουσίαση των προσφερόμενων δυνατοτήτων εκ μέρους της εταιρείας μας.

 

Προσφερόμενες Δυνατότητες από την iSoftCloud

 

Θεματική Παραλλαγή - Responsive design

Εγκατάσταση του θέματος και παραμετροποίησή του. Το θέμα θα διαθέτει δυναμική σχεδίαση (responsive design) και ως αποτέλεσμα αυτού θα υπάρχουν 4 εκδόσεις της ιστοσελίδας, ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Μία για desktop και laptop υπολογιστές, μία για netbooks, μία για tablets και μία για κινητά.

 

Πολυγλωσσικό Σύστημα

Το πολυγλωσσικό σύστημα που θα δημιουργηθεί θα παρέχει πλήρης δυνατότητες διαχείρισης όλων των σελίδων, κατηγοριών, πεδίων, μηνυμάτων και μικροεφαρμογών (widgets - blocks) της ιστοσελίδας σας. Θα δημιουργηθεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα προσθήκης νέων γλωσσών ανά πάσα στιγμή. Το σύστημα θα παράγει HTML σε UTF8 Encoding, ώστε να μπορεί να προβάλει χαρακτήρες σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.

 

Ταχύτητα Ιστοσελίδας

Οι ιστοσελίδες γρήγορης φόρτωσης βελτιώνουν την εμπειρία των χρηστών, αυξάνουν τις προβολές σελίδων και βοηθούν στη βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης.
Οι σελίδες τόσο του WordPress όσο και του Drupal είναι «δυναμικές». Αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται από την αρχή κάθε φορά που κάποιος επισκέπτεται ένα άρθρο ή μια σελίδα στην ιστοσελίδα. Για να δημιουργηθούν οι σελίδες, πρέπει να εκτελεστεί μια διαδικασία για να βρεθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες, να μπουν μαζί και να παρουσιαστούν στον χρήστη. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει πολλά βήματα και μπορεί πραγματικά να επιβραδύνει την ιστοσελίδα, όταν πολλοί χρήστες την επισκέπτονται ταυτόχρονα. Γι' αυτό θα χρησιμοποιηθεί το απαιτούμενο πρόσθετο προσωρινής αποθήκευσης. Η προσωρινή αποθήκευση μπορεί να κάνει την ιστοσελίδα από 2 έως 5 φορές γρηγορότερη. Για το WordPress θα χρησιμοποιηθεί το πρόσθετο WP Fastest Cache, στην premium έκδοσή του, ενώ για το Drupal το πρόσθετο Advanced CSS/JS Aggregation.

 

Ασφάλεια Ιστοσελίδας

Ένας από τους παράγοντες που συνθέτουν την ασφάλεια σε μία ιστοσελίδα είναι η χρήση SSL πιστοποιητικού. SSL είναι τo ακρωνύμιο για τις λέξεις Secure Socket Layer ή αλλιώς γνωστό και ως Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας. Το πρωτόκολλο SSL δημιουργεί μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ της εκάστοτε ιστοσελίδας και του web browser (Google Chrome, Safari, Opera, Microsoft Edge, Mozilla Firefox κοκ) του χρήστη. Τα SSL πιστοποιητικά εξασφαλίζουν την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δύο αυτές πλευρές, αποτρέποντας κακόβουλους χρήστες από την υποκλοπή ευαίσθητων προσωπικών και μη δεδομένων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Google, από τον Ιούλιο του 2018 η έκδοση 68 του Chrome χαρακτηρίζει ως μη ασφαλή όλες τις ιστοσελίδες που δεν διαθέτουν HTTPS κρυπτογράφηση. Παράλληλα και άλλοι browsers, όπως ο Firefox, ακολούθησαν την πρακτική του Chrome, κάνοντας την ανάγκη για HTTPS κρυπτογράφηση πιο επιτακτική από ποτέ.
Πέραν την ασφάλειας, ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ασφαλείας, απολαμβάνουν καλύτερη ταξινόμηση στα αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης, ενώ είναι και πιο γρήγορες στη διαδικασία φόρτωσης.

 

Βελτιστοποίηση στις Μηχανές Αναζήτησης και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Βελτιστοποίηση στις Μηχανές Αναζήτησης

Θα πραγματοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες βελτιστοποίησης στη δομή, στο περιεχόμενο και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του ιστότοπου, ώστε να είναι φιλικός προς τους χρήστες και τις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου.
Οι βασικές τεχνικές για βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δημιουργία ή βελτίωση του περιεχομένου ώστε να είναι φιλικό και ενδιαφέρον στον επισκέπτη αλλά και προσπελάσιμο από τις μηχανές αναζήτησης όπως το Google.
 • Λέξεις κλειδιά στον τίτλο και στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά μιας σελίδας και των στοιχείων της (ALT, rel, title, κλπ).
 • Λέξεις κλειδιά σε συνδέσμους από άλλες ιστοσελίδες προς μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
 • Λέξεις κλειδιά που εμφανίζονται μέσα στο κείμενο της ιστοσελίδας.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα, ώστε να βοηθά στην καλύτερη κατάταξή της στις μηχανές αναζήτησης είναι η συνάφεια (relevancy) μεταξύ του τίτλου, της περιγραφής, των λέξεων κλειδιών και του περιεχομένου της κάθε σελίδας.
Βασικό ρόλο, παίζει ο τίτλος κάθε σελίδας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατό περισσότερες από τις λέξεις - κλειδιά που έχουν καθοριστεί, αλλά ο τίτλος καλό είναι να παραμένει μικρότερος από τους 70 χαρακτήρες. Οι μηχανές αναζήτησης δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ετικέτες h1 (κεφαλίδα 1) και h2 (κεφαλίδα 2).
Η χρήση των λέξεων - κλειδιών είναι ζωτικής σημασίας για την επισήμανση ενός ιστοτόπου από τις μηχανές αναζήτησης. Αν στον ιστοτόπο περιλαμβάνονται περισσότερες από μια σελίδες, οι λέξεις - κλειδιά πρέπει να εμφανίζονται σε όλες. Βασικός παράγοντας, επίσης, είναι οι λέξεις - κλειδιά να συμπεριλαμβάνονται όσο το δυνατό περισσότερες φορές στον κορμό του κυρίως κειμένου της σελίδας (body text). Αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης τις "ψάχνουν" και στο κυρίως κείμενο. Αν δε συναντήσουν μια λέξη - κλειδί στο κυρίως κείμενο, απλά την αγνοούν.
Η δομή των URLs κάθε σελίδας θα δημιουργηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ακολουθούν τους εξής κανόνες:

 • Κάθε URL θα αποτελείται από λέξεις κλειδιά, αντιπροσωπευτικές του περιεχομένου του.
 • Η μορφή του URL θα κρατηθεί το δυνατό πιο απλή. Ο κανόνας αυτό είναι συμπληρωματικός του προηγούμενου, αφού οι λέξεις κλειδιά πρέπει να είναι ελάχιστες και οι πιο απαραίτητες.
 • Κάθε σελίδα θα είναι προσβάσιμη από ακριβώς ένα μοναδικό URL.

Για την καλύτερη και ευκολότερη διαχείριση του SEO θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα πρόσθετα. Το πρόσθετα αυτό περιέχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται για τη σωστή διαχείριση του SEO. Ένα απ' αυτά, στο οποίο αξίζει να γίνει ειδική μνεία, είναι η δημιουργία χάρτη της ιστοσελίδας (XML Sitemap). Ο χάρτης αυτός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στις μηχανές αναζήτησης, αφού υπάρχουν συγκεντρωμένα σε ένα μέρος όλα τα URLs που περιέχει η ιστοσελίδα.
Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένας λογαριασμός Google για διασύνδεση της ιστοσελίδας με τη Google Search Console και με τα Google Analytics. Το πρώτο βελτιστοποιεί την απόδοση της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης στο Google, ενώ το δεύτερο παρέχει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας.

Προσέλκυση Επισκεπτών (Social Media & Social Sharing)

Τα Social Media είναι σημαντικά, γιατί βοηθούν στη γρήγορη αύξηση του traffic στην ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθούν οι εξής δύο ενέργειες:

 • Σε εμφανές σημείο θα υπάρχουν τα εικονίδια των κοινωνικών μέσων δικτύωσης της εταιρίας (Facebook, Twitter, Instagram κλπ), διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την προσβασιμότητα στις σελίδες αυτές από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Και αντίστροφα στις σελίδες των Social Media θα υπάρχει σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα.
 • Σε κάθε μεμονωμένη σελίδα θα υπάρχουν εικονίδια Social Sharing με σκοπό να δώσουμε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να μοιραστούν online το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων. Ο διαμοιρασμός θα γίνεται προς όλα τα γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber κλπ).

 

Ηλεκτρονικές Φόρμες

Δημιουργία ηλεκτρονικών φορμών για online υποβολές από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Μία τέτοια φόρμα θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα η Φόρμα Επικοινωνίας. Ο επισκέπτης συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία της φόρμας θα την υποβάλει στο διαχειριστή της ιστοσελίδας. Οι υποβολές από τις φόρμες θα αποστέλλονται στο διαχειριστή με e-mail και θα αποθηκεύονται και στη βάση δεδομένων για μελλοντική αναφορά και χρήση.
Επιπρόσθετα, θα εγκατασταθεί το απαραίτητο πρόσθετο, το οποίο θα προστατέψει τις ηλεκτρονικές φόρμες από κακόβουλες υποβολές (antispam).

 

Συμμόρφωση με τον GDPR

Η ιστοσελίδα θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα, θα εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα προς τον επισκέπτη, σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων του, για να δώσει ή μη τη συγκατάθεσή του.

 

Προσβασιμότητα Ιστοσελίδας από ΑμεΑ

Η ιστοσελίδα θα υποστηρίζει τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (WCAG), οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και συστάσεων για να καταστεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας πιο προσβάσιμο. Με τη βοήθεια αυτών των οδηγιών, το περιεχόμενο μπορεί να γίνει προσβάσιμο από ένα ευρύτερο φάσμα ατόμων με αναπηρίες, όπως τύφλωση και μειωμένη όραση, κώφωση και μειωμένη ακοή, μαθησιακές δυσκολίες, νοητικοί περιορισμοί, περιορισμένη δυνατότητα κίνησης, δυσκολιών στην ομιλία, φωτοευαισθησία και συνδυασμού αυτών. Επιπρόσθετα, η τήρηση αυτών των οδηγιών θα καταστήσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας πιο εύχρηστο γενικά για όλους τους χρήστες.

 

Ετήσια Υποστήριξη & Συντήρηση Ιστοσελίδας

Η εταιρεία μας προσφέρει ετήσια υποστήριξη και συντήρηση της ιστοσελίδας και περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Μικρές τροποποιήσεις στη λειτουργία, την εμφάνιση, καθώς και στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας (π.χ. επεξεργασία κειμένων, αντικατάσταση εικόνων κλπ).
 • Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενημερώσεων στις νέες εκδόσεις, τόσο του πυρήνα του συστήματος, όσο και των εγκατεστημένων προσθέτων και θεμάτων.
 • Διορθώσεις τυχόν σφαλμάτων που μπορούν να εμφανιστούν.
 • Βελτιστοποιήσεις απόδοσης της ιστοσελίδας όπως π.χ. βελτιστοποίηση της ταχύτητας, βελτιστοποίηση της εμφάνισης στις μηχανές αναζήτησης κλπ.

 

Κατοχύρωση Ονόματος στο Διαδίκτυο (Domain Name)

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατοχύρωση του domain name της ιστοσελίδας. Η κατοχύρωση μπορεί να γίνει με έναν από τους δύο τρόπους που αναγράφονται παρακάτω:

 • Είτε με το λογαριασμό διαχείρισης που διαθέτει η εταιρεία μας, στον πάροχο των domain names, και με στοιχεία ιδιοκτήτη του domain name, τα στοιχεία του πελάτη
 • Είτε με τη δημιουργία νέου λογαριασμού διαχείρισης, στον πάροχο των domain names, με τα στοιχεία του πελάτη και δήλωσή του και ως ιδιοκτήτη του domain name

 

Φιλοξενία της ιστοσελίδας

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη φιλοξενία της ιστοσελίδας σε εξαιρετικές τιμές, ενώ παρέχει και τη δυνατότητα δημιουργίας επαγγελματικού email, βασισμένο στο domain name της ιστοσελίδας, με χωρητικότητα έως 2GB. Για μεγαλύτερη χωρητικότητα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του Business Gmail (Google Workspace).

 

Εκπαίδευση χειριστών

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπαίδευση των χειριστών της ιστοσελίδας, σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής του περιεχομένου της (κείμενα, φωτογραφίες κλπ).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε την καλύτερη προσφορά για τη δημιουργία και υποστήριξη ιστοσελίδας.

© 2014 by iSoftCloud | Βουλής 31 - 33, Σύνταγμα, Αθήνα | Τηλ: 210 3254350 | E-mail: info@isoftcloud.gr | Χάρτης Ιστοτόπου | Πολιτική Απορρήτου | Credits