Αστυνομικοί Έλεγχοι & Ενέργειες

Αστυνομικοί Έλεγχοι & Ενέργειες (Update)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
16/04/2021

Έκδοση Εφαρμογής: 1.9.0

Ενημερώθηκε η εφαρμογή σύμφωνα με τους κατωτέρω νόμους:

Ν.4652, 4676, 4678, 4679, 4688, 4691, 4711, 4712, 4727, 4745, 4753, 4754, 4760, 4764/2020 και Ν.4784/2021 Ε.Π.Η.Ο.

Αστυνομικοί Έλεγχοι & Ενέργειες (Update)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
05/12/2019

Η ομάδα εργασίας της Αστυνομικής Προανάκρισης, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, προχώρησε στην αναβάθμιση της εφαρμογής Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες - Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι.

Ειδικότερα, οι κυριότερες τροποποιήσεις είναι οι εξής:

1. Ενσωμάτωση των αλλαγών που επήλθαν με τις τελευταίες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

2. Ενσωμάτωση των αλλαγών που επήλθαν με τις τροποποιήσεις στην Αθλητική Νομοθεσία.

3. Βελτίωση της λειτουργίας αναζήτησης στα περιεχόμενα της εφαρμογής.

© 2014 by iSoftCloud | Βουλής 31 - 33, Σύνταγμα, Αθήνα | Τηλ: 210 3254350 | E-mail: info@isoftcloud.gr | Χάρτης Ιστοτόπου | Πολιτική Απορρήτου | Credits