Δημιουργία και Υποστήριξη Ιστοσελίδας

Κατασκευή και Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
10/05/2023

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη δημιουργία και την υποστήριξη ιστοσελίδας σε εξαιρετικές τιμές. Η ιστοσελίδα θα πληρεί αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές και θα ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές, όσον αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίησή της. Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας θα λαμβάνει υπόψη του όλες τις υφιστάμενες απαιτήσεις, καθώς επίσης και πρόβλεψη για τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίησή τους σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.

Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας γίνεται είτε με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) WordPress είτε με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) Drupal. Πρόκειται για δύο πλατφόρμες με πλήθος δυνατοτήτων, επεκτάσιμες και ιδιαίτερα εύχρηστες, ακόμα και για τον άπειρο χρήστη.

Οι προσφερόμενες δυνατότητες εκ μέρους της εταιρείας μας για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας είναι οι εξής:

- Εγκατάσταση και παραμετροποίηση της Θεματικής Παραλλαγής με Responsive design
- Πολυγλωσσικό Σύστημα
- Υψηλή Ταχύτητα ιστοσελίδας
- Υψηλή Ασφάλεια ιστοσελίδας
- Βελτιστοποίηση στις Μηχανές Αναζήτησης και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
- Ηλεκτρονικές Φόρμες
- Συμμόρφωση με τον GDPR
- Προσβασιμότητα Ιστοσελίδας από ΑμεΑ
- Ετήσια Υποστήριξη & Συντήρηση Ιστοσελίδας
- Κατοχύρωση Ονόματος στο Διαδίκτυο (Domain Name)
- Φιλοξενία της ιστοσελίδας
- Εκπαίδευση χειριστών

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά εδώ.

© 2014 by iSoftCloud | Βουλής 31 - 33, Σύνταγμα, Αθήνα | Τηλ: 210 3254350 | E-mail: info@isoftcloud.gr | Χάρτης Ιστοτόπου | Πολιτική Απορρήτου | Credits